سنگ زینتی

سنگ های تزئینی

در حال حاضراستخراج سنگ های تزیینی نرم ومتوسط (از لحاظ موقعیت در برش) با روشهای مناسب فنی واقتصادی مانند قله برهای سی تیغه وساخت ایتالیا انجام می شود .برش سنگهای سخت (گرانیت) به علت ساینندگی ومقاومت بالایشان با مشکلاتی همراه است وباعث شده که تولید اینگونه سنگ ها نسبت به سایر سنگهای تزیینی افزایش یابد در این تحقیق قبل از هر کار نگاهی به بازار جهانی سنگ و مشکلات مربوط به آن شده است وهمچنین سنگ را از مرحله قله بر با تاثیر هزینه ها همچون الماس برق ودستمزد مورد برسی وحسابداری قرار داده ونشان داده شده است که در این مرحله قله بر(۱)بیشترین هزینه را به خود اختصاص می دهد وبعد مراحل طولی بر (۲)وکله بر عملیات شبیه به هم دارند وتقریبا به یک نسبت مشابه هزینه هادرآن صرف شده است .در مرحله ساب(۴) هزینه الماس حذف شده به جای آن هزینه لقمه (برای عمل صیقل دادن )جایگزین شده است و بعد از مرحله قله بر بیشترین هزینه در مرحله ساب است. درآخر (نتیجه گیری) به وجود عواملی مانند ا-سفارش کار ۲-دستگاههای اتو ماتیک ۳-وجود یک استاد کار با تجربه .که می توانند بر بهای تمام شده یک متر مربع تاثیر بسزایی داشته باشند اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هفده =